Scheduled Tours

.2017 6 Days Tibet Classic Tour

.2017 8 Days Classic Tibet Namtso Lake Tour

.2017 6 Days Lhasa & Namtso Lake Tour

.2017 8-Day Classic Tibet Mt. Everest Tour

.2017 10 Days Tibet Mt. Everest and Namtso Lake Tour

.2017 Wolong Panda Base Volunteer Work Tour

.2017 April Sichuan to Edge of Tibetan Plateau Birding Tour

more >>
China Tours

.China Train Tours

.China Ethnic & Festival Tours

.China Day Tours

.China Photography Tours

.China Wildlife Tours

.China Trekking Tours

.China Student Challenge Tours

more >>

YourPosition: Home > Xinjiang Tours

total:7  6 /page       < 1 2 >

Tracks of Marco Polo Tour

Duration: 17

Destination: Xian, Lanzhou, Xiahe, Wuwei, Zhangye, Jiayuguan, Turpan, Urumqi, Kashgar

Highlights: Terracotta Warriors, Labrang Monastery, Suspended Wall, Mogao Caves

Tour Code: XSRT-03

Classic Silk Road Tour

Duration: 11

Destination: Xian, Dunhuang, Turpan, Urumqi, Kashgar

Highlights: Terracotta Warriors, Mogao Grottoes, Yadan Landform Park, Karakuli Lake

Tour Code: XSRT-01

Silk Road and Golden Triangle Tour

Duration: 15

Destination: Great Wall, Terracotta Warriors, Mogao Caves, Yadan Landform Park, Karakuli Lake

Highlights: Beijing, Xi’an, Lanzhou, Dunhuang, Turpan, Urumqi, Kashgar, Shanghai

Tour Code: XSRT-02

China Self- Drive Tour from Irkstan to Shanghai

Duration: 25

Destination: Irkstan, Kashgar, Yecheng, Hotan, Niya, Luntai, Turpan, Hami, Dunhuang, Zhangye, Xining, Qinghai, Lanzhou, Tianshui, Dengfeng, Xuzhou, Nanjing, Suzhou, Shanghai

Highlights: Kashgar Sunday Bazzar, Taklamakan Desert, Qinghaihu Lake, Taer Monastery, Terracotta Warriors, Longmen Grottos, Shaolin Temple

Tour Code: CSD-04

China Self- Drive Tour from Irkstan to Erenhot

Duration: 25

Destination: Irkstan, Kashgar, Yecheng, Hotan, Niya, Luntai, Turpan, Hami, Dunhuang, Zhangye, Xining, Qinghai, Lanzhou, Tianshui, Xi’an, Pingyao, Datong, Beijing

Highlights: Kashgar Sunday Bazzar, Taklamakan Desert, Qinghaihu Lake, Taer Monastery, Terracotta Warriors, Ping Yao Old Town, Forbidden City, Great Wall

Tour Code: CSD-03

China Self-Drive Tour from Irkstan to Zhangmu

Duration: 17

Destination: Irkstan, Kashgar, Yecheng, Maza, Tielongtan, Rutok, Ali, Zanda, Zhongba, Lhaze, Mt. Everest Base Camp, Tinger, Zhangmu

Highlights: Kashgar Sunday Bazzar, Guge Kingdom Ruins, Mt. Kailash, Manasarovar Lake, Mt. Everest

Tour Code: CSD-01

total:7  6 /page       < 1 2 >