Scheduled Tours

.2017 6 Days Tibet Classic Tour

.2017 8 Days Classic Tibet Namtso Lake Tour

.2017 6 Days Lhasa & Namtso Lake Tour

.2017 8-Day Classic Tibet Mt. Everest Tour

.2017 10 Days Tibet Mt. Everest and Namtso Lake Tour

.2017 Wolong Panda Base Volunteer Work Tour

.2017 April Sichuan to Edge of Tibetan Plateau Birding Tour

more >>
China Tours

.China Train Tours

.China Ethnic & Festival Tours

.China Day Tours

.China Photography Tours

.China Wildlife Tours

.China Trekking Tours

.China Student Challenge Tours

more >>

YourPosition: Home > Henan Tours

total:5  6 /page       < 1 >

Top 5 Historic Middle China Tour

Duration: 11

Destination: Beijing, Datong, Taiyuan, Pingyao, Xian, Luoyang, Dengfeng, Zhengzhou, Shanghai

Highlights: Forbidden City, Great Wall, Terracotta Warriors, Shaolinsi Temple

Tour Code: CT-05

Top 7 China Classic Silk Road Tour

Duration: 14

Destination: Beijing, Xian, Dunhuang, Urumqi, Kashgar, Turpan, Shanghai

Highlights: Forbidden City, Great Wall, Terracotta Warriors, Mogao Caves, Karakuli Lake

Tour Code: CT-07

China Heritage Tour

Duration: 14

Destination: Beijing, Dunhuang, Xian, Luoyang, Shanghai

Highlights: Hutong, Temple of Heaven, Forbidden City, Great Wall, Mogao Grottos, Shaolin Temple, Longmen Caves

Tour Code: CCET-CWH-05

Cultural and Natural Heritage Tour

Duration: 13

Destination: eijing, Xian, Luoyang, Zhengzhou, Shiyan, Wuhan, Shanghai

Highlights: Mt. Wudang, Shaoling Temple, Forbidden City, Great Wall, Summer Palace, Terracotta Warriors, Tongli

Tour Code: CCET-CWH-03

China Self- Drive Tour from Irkstan to Shanghai

Duration: 25

Destination: Irkstan, Kashgar, Yecheng, Hotan, Niya, Luntai, Turpan, Hami, Dunhuang, Zhangye, Xining, Qinghai, Lanzhou, Tianshui, Dengfeng, Xuzhou, Nanjing, Suzhou, Shanghai

Highlights: Kashgar Sunday Bazzar, Taklamakan Desert, Qinghaihu Lake, Taer Monastery, Terracotta Warriors, Longmen Grottos, Shaolin Temple

Tour Code: CSD-04

total:5  6 /page       < 1 >