Scheduled Tours

.2017 6 Days Tibet Classic Tour

.2017 8 Days Classic Tibet Namtso Lake Tour

.2017 6 Days Lhasa & Namtso Lake Tour

.2017 8-Day Classic Tibet Mt. Everest Tour

.2017 10 Days Tibet Mt. Everest and Namtso Lake Tour

.2017 Wolong Panda Base Volunteer Work Tour

.2017 April Sichuan to Edge of Tibetan Plateau Birding Tour

more >>
China Tours

.China Train Tours

.China Ethnic & Festival Tours

.China Day Tours

.China Photography Tours

.China Wildlife Tours

.China Trekking Tours

.China Student Challenge Tours

more >>

YourPosition: Home > Xinjiang & Silk Road Tours

total:4  6 /page       < 1 >

Top 7 China Classic Silk Road Tour

Duration: 14

Destination: Beijing, Xian, Dunhuang, Urumqi, Kashgar, Turpan, Shanghai

Highlights: Forbidden City, Great Wall, Terracotta Warriors, Mogao Caves, Karakuli Lake

Tour Code: CT-07

Tracks of Marco Polo Tour

Duration: 17

Destination: Xian, Lanzhou, Xiahe, Wuwei, Zhangye, Jiayuguan, Turpan, Urumqi, Kashgar

Highlights: Terracotta Warriors, Labrang Monastery, Suspended Wall, Mogao Caves

Tour Code: XSRT-03

Classic Silk Road Tour

Duration: 11

Destination: Xian, Dunhuang, Turpan, Urumqi, Kashgar

Highlights: Terracotta Warriors, Mogao Grottoes, Yadan Landform Park, Karakuli Lake

Tour Code: XSRT-01

Silk Road and Golden Triangle Tour

Duration: 15

Destination: Great Wall, Terracotta Warriors, Mogao Caves, Yadan Landform Park, Karakuli Lake

Highlights: Beijing, Xi’an, Lanzhou, Dunhuang, Turpan, Urumqi, Kashgar, Shanghai

Tour Code: XSRT-02

total:4  6 /page       < 1 >